تاریخچه شهر ملایر : ملایر را از دریچه تاریخ ببینید (مل آگر)

تاریخچه شهر ملایر

تاریخچه شهر ملایر : ملایر را از دریچه تاریخ ببینید (مل آگر)

تاریخچه شهر ملایر

تاریخچه شهر ملایر از چند نظر قابل بررسی است. از نظر سابقه جغرافیای تاریخی باید دانست كه اگر چه این منطقه از قدیم به نام ملایر شناخته شده بوده است اما شهر فعلی ملایر در سال ۱۲۲۴ هجری قمری به دستور فتحعلی شاه قاجار توسط فرزند وی محمد علی میرزا دولتشاه والی كرمانشاه بنا نهاده شده و نام آن نیز «دولت آباد» بوده كه شرح این واقعه در تاریخ ملایر نوشته ابراهیم صفایی چنین آمده است:

در تاریخچه شهر ملایر می خوانیم که در اوایل قاجاریه در محل فعلی شهر ملایر «قلعه زندیه» و قریه «چوبین» هر دو آباد بوده است. فتحعلی شاه قاجار در هنگام ولایت عهدی «مریم خانم» دختر شیخ علی خان زند را به همسری گرفت (۱۲۰۹ هـ . ق) و او چهارمین زن عقدی فتحعلی شاه بود. در سال ۱۲۱۰ فتحعلیشاه از مریم خانم دارای پسری شد و او را به مناسبت نام «شیخ علی خان زند» «شیخ علی میرزا» نام نهاد. وقتی شیخ علی میرزا به سن چهارده سالگی رسید مریم خانم از شاه تقاضا كرد كه با فرزندش نزد طایفه خود برود شاه تقاضای او را پذیرفته وی را با پسرش به منطقه (ملایر) فرستادو به شاهزاده محمد علی میرزا دولتشاه دستور داد در مجاورت قلعه زندیه شهری كوچك بنیان نهد. این بود كه در مركز ملایر بین قلعه زند و قریه چوبین شهری به نام دولت آباد (۱۲۲۴ هـ . ق) بنا شد. و مركز حكومت جدید ملایر گردیده و به دستور شاه حوزه تویسركان هم ضمیمه آن شد و شیخ علی میرزا را به حكومت ملایر و تویسركان منصوب نمود و حاج میرزا اسماعیل اشرفی به سمت وزارت تعیین و روانه ملایر گردید. بنای اصلی شهر دولت آباد عبارت بود از چند قصر و باغ برای شاهزاده و مادر و اتباعش و یك مسجد و یك حمام و یك بازار ، همة این ساختمان ها در داخل یك محصوره بنا شده بود كم كم آبادی چوبین از بین رفت و دولت آباد مركزیت پیدا كرد.

شیخ علی میرزا در سال ۱۲۳۴ لقب «شیخ الملوك» یافت و چون به جمعیت شهر روز به روز افزوده شد در سال ۱۲۳۶ بنیان بازار و مسجد و مدرسه و حمام تازه ای نهاد و دو سرا برای مسافر و كاروان احداث كرد و این مستغلات را به اضافه دو آبادی وقف مدرسه و مسجد نمود. این مدرسه محل سكونت جمعی از طلاب علوم شد كه خرج آنها از محل موقوفه داده شد و كم كم طلاب دانشمند و عالم از آن برخاستند و در راه نشر و توسعه علوم و معارف اسلامی كوشیدند ، تصدی و اداره این موقوفه با ارشد نسل ذكور واقف و نظارت آن با مجتهد اعلم بوده و اكنون نظارت به عهده اوقاف است.

About the author

پست‌های مرتبط

روش تمیز کردن مبل

روش تمیز کردن مبل

روش تمیز کردن مبل  اولین قدم برای مراقبت از مبل...

وجه تسمیه ملایر

وجه تسمیه ملایر : اسم ملایر از کجا آمده ؟ مل آگر یا دولت آباد ؟

وجه تسمیه ملایر وجه تسمیه ملایر از نظر مورخان :...

باغ های تاریخی ملایر یا باغشهر های ملایر (که امروز نابود شده اند)

باغ های تاریخی ملایر   ۱-باغ بهشت آئین درون باغ ...